Finanční stránka nemocenské

Nemocenská – toto slovo v mnohých vyvolává velké emoce. Všichni si rádi odpočineme od práce, ale každý to raděj dělá během připravené dovolené, na kterou se těší celý rok, než během nemoci, kdy mu není dobře a navíc zůstane první tři dny bez nároku na odměnu. V tomto článku se dozvíte vše o nemocenské po finanční stránce věci. Zajímá vás, jak dlouho můžete na nemocenské zůstat? Kolik vlastně můžete čekat peněz? Je to opravdu tak hrozné, jak všichni říkají? Nebo si stěžují jen tak? Co všechno vás během vaší nemoci čeká? Pojďte si spolu s námi odpovědět na všechny otázky. Vezmeme to pěkně popořadě. Nejdřív si vysvětlíme, co to ta „nemocenská“ vlastně je. Aby nedošlo k nějakému omylu, ještě dodám, že se budeme zabývat klasickou nemocenskou, která platí pro náhlé onemocnění zaměstnance. Ošetřovným a mateřskou se zabývat nebudeme.

Nemocenská. Kde se to slovo vůbec vzalo? Jedná se o špatně skloněný tvar. Čeština je velmi přizpůsobivá a ochotně přijímá i lidové tvary. Říkáme tedy ženský tvar, když správně je střední – neutrální. Mělo by se tedy spíše říkat „nemocenské“.

U zaměstnance vzniká nárok na nemocenské 22. kalendářním dnem od doby, kdy osobní ošetřující lékař konstatoval dočasnou pracovní neschopnost. Nárok na pobírání nemocenské trvá až do konce pracovní neschopnosti. Není to však nekonečně dlouho. Hranici tvoří třistaosmdesád kalendářních dní od doby, kdy tato pracovní neschopnost vznikla.

Během prvních jednadvaceti dní vyplácí zaměstnanci v pracovní neschopnosti mzdu jeho zaměstnavatel. Zaměstnanec musí být v pracovním poměru a zaměstnavatel, nebo někdo jiný, za na něj musí řádně platit zdravotní pojištění. Zaměstnavateli ale začíná povinnost vyplácet tyto peníze až čtvrtým dnem od začátku stavu dočasné pracovní neschopnosti. Nemocenské je pak to, co následuje po jednadvaceti dnech, kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Finanční náhradu pak vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení formou dávek. Peníze, které jsou vypláceny, dává stát a bere je z finančních prostředků vybraných na pojistném.

Teď se můžeme podívat, jak se vlastně výše takového nemocenského počítá. Používá se k tomu klasický výpočetní vzorec. Dávka nemocenského se určuje pomocí výpočtu, který se odvozuje od denního vyměřovacího základu. Ten není problém zjistit víceméně jednoduše. Počítá se ze započitatelného příjmu, který byl zaměstnanci zaúčtovaný pro rozdhodné období tak, že se tento příjem vydělí všemi započitatelnými kalendářními dny, které do tohoto rozhodného období spadají. Takto se vypočítá denní výměr. Ten ale není konečný. Projde ještě redukcí, která má tři možné podoby.

Existují tři možné hranice pro redukci. Tyto redukční hranice určuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sdělení ve Sbírce zákonů a to vždy k začátku kalendářního roku. Pro tento rok platí první hranice redukčního výměru osmsetšedesáttři Korun českých (863 Kč). Stupeň druhý je pak učen sumou 1295 Korun. Poslední hranice redukčního výměru je 2 589 Korun.

Následuje tedy redukce dávky, která probíhá následovně: do první redukční hranice se započítává 90% denního vyměřovacího základu. Z části, pro denní vyměřovací základ, která spadá mezi redukční hranice první a druhou, se do nemocenské počítá jen 60%. Z poslední části vyměřovacího základu, totiž toho, co spadá mezi hranice druhého a třetího stupně, se počítá jen 30%. Má-li někdo denní vyměřovací výměr nad třetí určenou hranici, tak se k němu už nepřihlíží.

Od 22. kalendářního dne, kdy trvá dočasná pracovní neschopnost, činí dávky nemocenského pojištění 60% z denního vyměřovacího základu.

Aby zaměstnanec dostával tyto dávky, musí doručit svému zaměstnavateli žádost o vyplacení dávky. Není to tedy jen tak automatické. Kde tuto žádost vzít? Většinou ji bez problémů poskytne ošetřující lékař, ať už obvodní nebo specializovaný. Po té, co je tato žádost zaměstnavateli doručena a on ji doplní o všechny podklady a formuláře, které jsou nutné pro jasné stanovení výše oprávněného nároku na nemocenskou dávku, putuje dál. Zaměstnavatel celou složku dokumentů a žádosti pošle na místní okresní správu sociálního zabezpečení, do jejíž kompetence nemocenské pojištění zaměstnanců spadá. Zpráva musí obsahovat i zákonem stanovený tiskopis, který vydá Česká správa sociálního zabezpečení. Tato příloha se dá bez problémů najít na internetu a stáhnout to počítače. Jde o další formulář. V něm zaměstnavatel uvádí všechny započitatelné příjmy zaměstnance pro rozhodné období a počet dní, které nelze v tomto rozhodném období započítat. Pomocí těchto dokumentů pak úřad vypočítá přesnou výši dávky, na jakou má nemocný pracovník nárok.

Tak, to jsme shrnuli vše, co je nutné o nemocenské vědět. Jestliže jste vyplácení a počítání nemocenské už zažili, může Vám náš článek pomoci tím, že shrnuje vše podstatné stručně a jasně. Pokud Vás to teprve čeká, tak doufáme, že se vám informace v něm obsažené budou hodit. Každopádně vám ale raději přejeme, abyste tento problém vůbec řešit nemuseli a ve zdraví se těšili na normální dovolenou.

V kategorii: Finance Tags: ,

Mohlo by Vás zajímat:

Jak si přivydělat, když jsem nezaměstnaný? Jak si přivydělat, když jsem nezaměstnaný?
Zaplatí obézní lidé a kuřáci na pojištění v budoucnu více? Zaplatí obézní lidé a kuřáci na pojištění v budoucnu více?
Výhody a nevýhody variabilní hypotéky Výhody a nevýhody variabilní hypotéky
Co všechno obnáší osobní bankrot a jak ho vyhlásit Co všechno obnáší osobní bankrot a jak ho vyhlásit

Přidat komentář

Odeslat komentář

© ExtraŽivot.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření jakéhokoliv obsahu bez povolení je zakázáno. XHTML / CSS Valid.
Design Theme Junkie.