Náležitosti dohody o provedení práce

Hledáte si nějakou tu brigádu? Je vysoce pravděpodobné, že rámci ní budete muset uzavřít dohodu o provedení práce. Víte alespoň, oč se jedná, a jaké náležitosti musí obsahovat?

Co je dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce představuje zvláštní podobu pracovněprávního vztahu, který se podepisuje mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nejde přitom o normální pracovní poměr. Většinou se sjednává mezi zaměstnavatelem a brigádníkem.

Dohoda o provedení práce musí být vždy vyhotovena písemně. Po dobu této dohody nesmí brigádník pracovat pro jednoho zaměstnavatele přes 300 hodin ročně. Brigádník ovšem smí uzavírat ročně tytp dohody s libovolným počtem zaměstnavatelů.

Rovněž jako u klasického pracovního poměru se v případě dohody o provedení práce určuje minimální mzda, kterou nařizuje vláda. Maximální výše stanovena není.

Jestliže si dotyčná osoba na dohodu o provedení práce nevydělá měsíčně přes 10 000 Kč, nemusí ze svého výdělku platit sociální a zdravotní pojištění. Povinnost odvádět pojištění tím nevzniká ani zaměstnavateli.

Když ovšem jedinec pracuje v daném měsíci jen na dohodu o provedení práce a neplatí za něj pojištění stát, musí si sám hradit zdravotní pojištění.

Dohoda o provedení práce se oproti pracovní smlouvě odlišuje tím, že se jí netýká úprava pro výkon práce v pracovním poměru (jenom tu platí úprava převedení na jinou práci), i další podmínky se liší.

Náležitosti dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce musí obsahovat stanovené náležitosti. V opačné situaci neplatí. K těmto náležitostem patří následující údaje, a to doba, na kterou se dohoda uzavírá, výše domluvené odměny a podmínky jejího poskytování. Dále zahrnuje strany, jichž se tato dohoda týká, tedy zaměstnavatel a brigádník, a jejich základní osobní údaje. Součástí smlouvy je také i vymezení pracovního úkolu, a eventuálně i předpokládaný rozsah práce.

Zákoník práce nijak neupravuje způsob, jak lze rozvázat dohodu o provedení práce. Většinou se ovšem uzavírá na dobu určitou.

Dohoda o provedení práce zahrnuje i další informace, na kterých se zaměstnanec spolu s brigádníkem dohodnou.

Brigádník by si měl smlouvu vždy důkladně přečíst, a pokud se stane, že něčemu z toho nerozumí, zeptat se zaměstnavatele nebo někoho nestranného s více zkušenostmi.

Změny v dohodě o provedení práce od roku 2014

Dohoda o provedení práce zaznamenala od roku 2014 změny. V současné době má výhodnější pravidla danění.

Od ledna 2014 si smíte též i zapsat příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání. To je nejvýhodnější zejména pro ty, kteří za dané období tolik nevydělávali, anebo pracovali jen část roku. Za takové situace vrací sraženou daň příslušný finanční úřad.

Další změnu v dohodě o provedení práci značí fakt, že pokud ji uzavře zatím ještě nezletilý, jeho rodič má právo dohodu s okamžitou platností zrušit, může tak učinit do šestnácti let dítěte. Důvody mohou být vzdělání, zdraví nebo správný vývoj dítěte. Zákonní zástupci ovšem ke svému kroku potřebují souhlas soudu.

Jak se liší dohoda o provedení práce od dohody o provedení činnosti

Stejnou dohodu představuje i dohoda o provedení činnosti. Také tady ji uzavírá zaměstnavatel s brigádníkem. Tušíte, to je vůbec podstatou téhle dohody?

Dohodu o pracovní činnosti rovněž upravuje zákoník práce, vždy musí být uzavřena písemně. V této smlouvě se uvádí domluvená práce, její rozsah a doba, na kterou se daná dohoda uzavírá. Může být uzavíraná jak na dobu určitou tak i samozřejmě neurčitou. Při výpovědi se nemusí udávat žádný důvod.

Tato dohoda se uzavírá na takovou práci, jejíž rozsah je maximálně půlka určené týdenní pracovní doby.

Od ledna roku 2014 se peněžní odměny z dohody o pracovní činnosti zdaňují stejným způsobem jako příjmy z pracovního poměru. Zaměstnavatel tudíž odvádí 15 % zálohy daně z příjmů. Jestliže brigádník podepíše prohlášení poplatníka k dani, sníží se mu tím záloha, a je daňově zvýhodněn. Tohle prohlášení ovšem smí dotyčný podepsat pouze u jediného zaměstnavatele.

Co je práce na černo

Některé brigády studenti provozují tzv. na černo, tedy, jak z názvu vyplývá, bez smlouvy. Jedná se o nejrozšířenější projev šedé ekonomiky (celkově práce na černo). Pro daného zaměstnavatele je to výhodné zejména v tom, že nemusí odvádět za brigádníka daně. Z toho důvodu je ochoten mu více za jeho vykonanou práci zaplatit, spokojeni jsou tedy nakonec oba.

Musíme vás ale raději upozornit na to, že je to opravdu nezákonné. Při odhalení práce na černo hrozí pokuta zaměstnavateli i brigádníkovi. Nehledě na to, že pokud brigádník nemá v ruce smlouvu, nemůže si nárokovat žádné právo na svou finanční odměnu v situaci, kdy mu zaměstnavatel odmítne za práci zaplatit.

V kategorii: Finance, Jak na to, Zajímavosti Tags: 

Mohlo by Vás zajímat:

Co musí obsahovat darovací smlouva Co musí obsahovat darovací smlouva

Přidat komentář

Odeslat komentář

© ExtraŽivot.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření jakéhokoliv obsahu bez povolení je zakázáno. XHTML / CSS Valid.
Design Theme Junkie.