Co všechno obnáší osobní bankrot a jak ho vyhlásit

Osobní bankrot znamená to, když se někdo dostane do situace, kdy není schopen splácet své dluhy. Potom vyhlásí osobní bankrot. To obnáší to, že je oddlužen pomocí splátkového kalendáře, který určuje zákon. Osoba, která by chtěla osobní bankrot vyhlásit, musí ale splňovat určité požadavky. Patří k nim stálé zaměstnání a možnost dokázat, že je schopna splatit minimálně 30% z částky, kterou dluží a to do pěti let. Během těchto pěti let ale musí vystačit s tzv. nezanedbatelným minimem. To znamená, že kdo chce vyhlásit osobní bankrot, bude nucen žít po dobu pěti let opravdu střídmě. Z jeho výplaty mu zůstane jen nezanedbatelné minimum a vše ostatní půjde na splácení dluhů podle splátkového kalendáře.

Vše o osobním bankrotu se dozvíme v insolvenčním zákonu. Tam nalezneme vše o právním průběhu a vyhlášky, které se ho týkají. Abychom Vám ušetřili čas a energii, připravili jsme pro Vás článek, kde shrnujeme to podstatné. Dozvíte se, jak na to. Osobní bankrot totiž není jen tak jednoduchý a osoba, co jej chce vyhlásit, musí splňovat několik zásadních podmínek, bez kterých to nejde.

Kdo tedy může osobní bankrot vyhlásit? Musí to být osoba, která má své dluhy u více věřitelů. Minimální počet věřitelů jsou dva, ale samozřejmě jich může být i více. Dále musí být zpoždění s platbou vyšší, než 30 kalendářních dnů. Zároveň je potřeba nezapomínat, že nestačí mít více dluhů u stejného věřitele, ale musí být u různých. Možnost osobního bankrotu se také nevztahuje na dlužníky, kteří mají úvěr krytý zástavou – to je například hypoteční úvěr. V tomto případě totiž bance váš majetek, na který jste si půjčili, propadne a ona jej může prodat a ziskem zaplatit dlužnou částku. Máte-li tedy auto na dluh, mohou vám ho zase zabavit.

Další zásadní požadavek pro umožnění osobního bankrotu je to, že dlužník má chuť a vůli se s dluhy vypořádat čestně. Důležité je mít reálný a hlavně uvěřitelný plán, jak se chcete s vaším dluhem vypořádat. Osobní bankrot musí jít vždy přes soud, váš návrh se mu tedy nevyhne, nemůžete jej nijak obejít. S vyhlášením osobního bankrotu musí souhlasit manžel, či manželka dlužníka, nejde to tedy udělat za jejich zády. Musí k němu vyslovit přímý souhlas. Finanční zátěž se totiž po vyhlášení osobního bankrotu dotkne celé rodiny. Manžela, manželky i ostatních přímých rodinných příslušníků v domácnosti. Mimo to, že máte vůli platit svoje dluhy, musíte také počítat s tím, že oddlužení Vás bude stát hodně sil a dostane vás na samý okraj osobního úpadku. Osobní bankrot tedy není jednoduché řešení svých dluhů, které se vám pouze nechtějí splácet.

Vyhlášení osobního bankrotu se provádí skrz krajský soud podle trvalého bydliště dlužníka. Krajskému soudu se nevyhnete, jeho návštěva je nutná. Výjimku by tvořila situace, kdy se dlužník s věřiteli dohodne jinak, například na pozdržení splátek nebo podobně. Na krajském soudě se Vás budou ptát na příčiny i důsledky vašeho zadlužení a následného úpadku. Budete také muset uvédst do návrhu na osobní bankrot všechny vaše věřitele a všechny dlužné sumy i konečnou dlužnou částku. Svůj návrh na oddlužení může podat jen dlužná osoba. Nelze to tedy provédst v zastoupení a to ani s plnou mocí ani jiným způsobem. Jinak Vám krajský soud cestu oddlužení schválit nemůže.

Soud má za úkol zhodnotit, jestli se mu zdáte dostatečně poctivým dlužníkem. Jeho pohled na Vás můžete zlepšit řádným dodáním všech náležitostí a dokumentů včas a bez okolků. Nutnými dokumenty jsou souhlas manžela nebo manželky, přehled majetku, přehled příjmů, výpis dluhů, výpis věřitelů a další. Krajský soud pak vyhodnotí, zda vaší žádosti o osobní bankrot vyhoví nebo ne. Zásadní pro uznání Vašeho osobního bankrotu je to, zdali soud uzná za reálné, že se Vám dluh podaří splatit. Záleží tedy na reálnosti Vašeho plánu. Vaši věřitelé musí dostat minimálně třicet procent dlužné částky a chtějí mít jistotu, že ji dostanou. Podaří-li se Vám navrhnout reálný plán na oddlužení, krajský soud zpravidla takovou žádost uzná a podpoří souhlasem.

Jestliže krajský soud žádosti vyhoví, svolá společné setkání všech věřitelů dlužníka. Během schůze se poradí a domluví další postup a jakým způsobem bude dlužník splácet své dluhy, které u nich udělal. Během rady se bude hlasovat. Rozhodne se, jak bude vypadat dohoda o splácení. Je možné, že rozhodnou, že dlužník musí prodat veškerý svůj movitý majetek a pravidelnými splátkami celých pět let platit své dluhy. To, jak se dohodnou je zásadní nejen pro dlužníka, ale i pro orgán soudu.

Jestliže porada věřitelů dopadne tak, že se dohodnou na splácení po dobu pěti let, znamená to, že dlužník bude muset po celých pět let žít jen ze životního minima. Všechny příjmy, které má a jsou vyšší, než toto životní minimum bude muset pravidelně odevzdávat věřitelům. Vztahuje se to na všechny příjmy, nejen ty pravidelné – výplata, ale i na jednorázové – výhry, dědictví, dar a tak podobně.

Nesmíme zapomenout zmínit insolventního správce, který přichází na scénu po dohodě věřitelů. Jeho úloha je dohlížet na správné a řádné plnění splátkového kalendáře. Kdo to bude, zvolí soud a dlužník to nemůže, ani nesmí nijak ovlivňovat. Vybírá z listiny správců ministerstva spravedlnosti. Insolvenční správce musí být vysokoškolsky vzdělaný a trestně bezúhonný člověk, který nejméně do dvou let od dosazení do funkce vykonal zkoušky, které jsou nevyhnutelné pro výkon této živnosti. Dále musí být pojištěný pro odpovědnost.

Po té, co uplyne pět let od doby, kdy jste osobní bankrot vyhlásili a po celou dobu řádně postupovali a dodržovali všechna soudní nařízení, vám soud zbytek dluhu odpustí. Musíte samozřejmě splnit podmínku splacení třiceti procent ze všech svch dluhů. Když se Vám podaří splatit všechny dluhy před uplynutím pěti let, skončí tím vaše oddlužování dříve.

Teď příjde jedna příjemnější poznámka. Jestliže se stane něco, co bezproblémový průběh splácení dluhů podle splátkového kalendáře naruší, je možné, že soud povinnost splácet zruší. To se ale stane jen v případě, že narušení splácení nezavinil dlužník sám. Musí jít o tzv. „nezaviněné nesplácení“. Soud ale musí zajistit, aby všichni věřitelé dostali od dlužné osoby více, než kdyby byl vyhlášen konkurz.

V „insolvenčním rejstříku“, který je na internetových stránkách je uveden každý dlužník a všechny informace o všech insolvenčních řízeních. Kdo vyhlásí osobní bankrot má povinnost tento web pravidelně navštěvovat a sledovat. Skrz tento rejstřík se totiž dlužníkům doporučuj většina dokumentů, mezi které patří i soudní rozhodnutí. Většina písemností chodí i klasicky poštou v obálkách s tzv. pruhem, ale to není tak stoprocentní.

V tomto článku jsme se pokusili shrnout vše, co se týká osobního bankrotu, jak se má postupovat a na co je důležité myslet a nezapomenout. Snad se nám podařilo uvédst vše, co je dobré vědět. Samozřejmostí je, že bychom si přáli, aby náš článek nikdo nepotřeboval, protože by nikdo v takové situaci nebyl. Bohužel ale život je jiný, než bychom si přáli. Neodpustíme si doporučení, aby si každý raděj dvakrát a pořádně rozmyslel, jestli je půjčka nevyhnutelná. Někdy je lepší se trochu omezit, než potom podstupovat toto nepříjemné oddlužování. Všude na nás působí média a říkají nám, že máme mít to samé, co ostatní. Nezajímá je, že si to nemůžeme dovolit. Doufám, že to všechno zvládnete, že nebudete propadávat chmurám a řešit je zase dalším zadlužováním. Pokud jste článek četli proto, že uvažujete nad osobním bankrotem, přejeme hodně sil. Budete je potřebovat, ale nebojte, je to jen pět let. Sice je prožijete nepříjemně, ale myslete na ty další roky života, které Vás čekají. A které prožijete s čistým štítem, bez dluhů. A o něco chytřejší a zkušenější. Berte to jako nový začátek. Mnoho zdaru!

V kategorii: Finance Tags: ,

Mohlo by Vás zajímat:

Jak si přivydělat, když jsem nezaměstnaný? Jak si přivydělat, když jsem nezaměstnaný?
Zaplatí obézní lidé a kuřáci na pojištění v budoucnu více? Zaplatí obézní lidé a kuřáci na pojištění v budoucnu více?
Výhody a nevýhody variabilní hypotéky Výhody a nevýhody variabilní hypotéky
Finanční stránka nemocenské Finanční stránka nemocenské

2 Responses "Co všechno obnáší osobní bankrot a jak ho vyhlásit"

 1. Insolvence napsal:

  Dobrý den,

  je potřeba zmínit, že insolvenční zákon podléhá novelám, které upravují jednotlivé části zákona. V současné době můžete mít oddlužení například na 3 roky.

  S přátelským pozdravem

 2. JUDr. David Vozák napsal:

  Dobrý den.

  Dovolím si podotknout, že je třeba při vstupu do oddlužení brát v potaz ještě problematiku závazků z podnikání. Ty, respektive jejich existence, může podstatně ovlivnit to, zda dlužník do oddlužení může vstoupit či nikoli. Taktéž prosím věnujte pozornost tomu, jak se v oddlužení uspokojují tzv. zajištění věřitelé. Není úplně přesné, že možnost oddlužení se nevztahuje na dlužníky se zástavou.

  Hezký den
  JUDr. David Vozák, http://www.abivia.cz

Přidat komentář

Odeslat komentář

© ExtraŽivot.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření jakéhokoliv obsahu bez povolení je zakázáno. XHTML / CSS Valid.
Design Theme Junkie.