Superhrubá, hrubá a čistá mzda – kompletní průvodce

S finančním světem se potýká každý člověk, který bere alespoň nějakou výplatu. Do tohoto světa plného čísel patří i finanční pojmy, které jsou pro většinu lidí, jak se říká „španělskou vesnicí“. Pro člověka je ale důležité, aby se v pojmech orientoval. Pokud se totiž lidé dostatečně neorientují v pojmech, je možné, že by mohli přijít o spoustu peněz. Nyní se zaměřme na pojmy jako je superhrubá, hrubá a čistá mzda. Tyto pojmy se týkají platu, který lidé pobírají. Díky znalosti těchto pojmů si snadno může každý vypočítat, kolik peněz vlastně dostane. Pro podnikatele, kteří zaměstnávají další lidi je nutností, aby měli v pojmech jasno. Zaměstnanec totiž dostane na svůj účet nějakou sumu, která je ovšem mnohonásobně nižší, než jakou za něj odvede zaměstnavatel.

Pojem superhrubá mzda není úplně správný. Není totiž právně zakotven. Pokud bychom se na to podívali z odborné terminologie, tak se jedná o mzdový náklad zaměstnavatele. Tento pojem skutečně označuje, o co se vlastně jedná. Poprvé se termín superhrubá mzda objevil v souvislosti s reformou veřejných financí. Jedná se o snahu vyjádřit nový metodický postup pro výpočet daně ze mzdy, nebo spíše výpočet zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků. Superhrubá mzda je vlastně hrubá mzda, která je ještě navýšena o sociální a zdravotní pojištění. To je totiž zaměstnavatel povinen za zaměstnance odvádět. Sociální pojištění je 26% z hrubé mzdy a zdravotní pojištění je 9% také ze zdravotního pojištění. Daňový základ se tak vypočítá ze superhrubé mzdy.

Dalším pojmem je hrubá mzda. Hrubá mzda vyjadřuje odměnu a práci, ale tuto částku zaměstnanec ještě nedostane. Hrubá mzda je odměna, ale před zdaněním a jiných odpočtů. Při podpisu smlouvy se plat stanovu právě ve výši této hrubé mzdy. Pokud si nejste jistí, v jakém stavu je ve smlouvě mzda, raděj se zaměstnavatele přímo zeptejte. Mohlo by se nakonec stát, že budete zaměstnáni za nějaké směšné peníze. Nebo by se také mohlo stát, že vy, jako zaměstnanec si dáte požadavek na mzdu a myslíte již čistou, zaměstnavatel Vám vyhoví, ale on má na mysli hrubou mzdu.

Nakonec je tady pojem čistá mzda. Ta vyjadřuje částku, kterou zaměstnanec již skutečně dostane. Jedná se o finanční odměnu za práci, kterou zaměstnanec odvede. Tato mzda je již oproštěna od sociálního a zdravotního pojištění.

K tématu mzda se pojí i další pojmy, které je dobré dostatečně znát. Mzda totiž může být rozdělena na pevnou složku a pohyblivou složku. Pevná složka je ta část mzdy, kterou zaměstnanec dostane v každém případě. Do pohyblivé složky se počítají odměny, příplatky, osobní ohodnocení či prémie. Ani tyto pojmy nejsou totožné a je dobré se v nich dobře vyznat. Příplatek zaměstnavatel vyplácí svému zaměstnanci v době, kdy pracuje přes čas, během státních svátků nebo za práci ve zhoršených podmínkách, které nejsou pro výkon práce obvyklé. Osobní ohodnocení je zhodnocení osobnostních kvalit každého jedince. Může být tudíž u každého pracovníka individuální. Prémie je jakousi motivací pro další snažení pracovníka. Prémie jsou uvedeny v procentech. A konečně se dostaneme k odměně. To je většinou jednorázové ohodnocení pracovníka. Často se odměny dávají před vánocemi, kdy chce zaměstnavatel přilepšit svým pracovníkům. Jedna ze složek mzdy může obsahovat i dávky nemocenského pojištění.

Pokud se člověk zajímá o zaměstnání, měl by vědět, jakou mzdu bude pobírat. Existuje totiž hned několik druhů, a to mzda úkolová, časová nebo podílová. Časová mzda se vztahuje k času, který zaměstnanec v práci odpracuje. Má stanovenou sumu, kterou za hodinu dostane. Úkolová mzda je trošku jiná. Ta se vztahuje k odpracovanému úkolu. Každý úkol je nějak finančně ohodnocen. Podle odpracovaných úkolů dostane zaměstnanec výplatu. Podílová mzda se vyskytuje v obchodní sféře. Tato mzda je závislá na obratu firmy nebo společnosti. V praxi ale je možné, že zaměstnavatel vypočítává mzdu podle různých faktorů. Může to teda být kombinace třeba i všech tří druhů mezd.

O výměře mzdy se dají najít mnohé informace. Je ale dobré mít nějaké základní povědomí, abyste nebyli překvapeni při pohledu na výplatní pásku. Možností máte několik. Můžete si prostudovat internet nebo odbornou literaturu, případně se poradit s ekonomem. Je dobré taky sledovat změny v legislativě. Doufám, že článek Vám přinesl alespoň základní podvědomí o tom, jak to s finančními pojmy vlastně je.

 

V kategorii: Finance

Mohlo by Vás zajímat:

Moderní 5G pro velmi rychlý internet: Domácí meshový systém TP-Link Deco X50-5G Moderní 5G pro velmi rychlý internet: Domácí meshový systém TP-Link Deco X50-5G
Cesta osobního i profesního růstu Cesta osobního i profesního růstu
Jak si doma připravit dokonalý šálek kávy? Jak si doma připravit dokonalý šálek kávy?
Levná dovolená v Bulharsku Levná dovolená v Bulharsku

Přidat komentář

Odeslat komentář

© 2023 ExtraŽivot.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření jakéhokoliv obsahu bez povolení je zakázáno. XHTML / CSS Valid.
Design Theme Junkie.