Jak na revizi plynu

V případě, že máte v domácnosti jakékoli plynové zařízení, je nezbytně nutné, aby prošlo pravidelnou revizí. V čem toto spočívá a jaké jsou zde vaše povinnosti? To si nyní společně přiblížíme.

Revize plynových zařízení

Každého plynového zařízení, které provozujete, se týká povinnost revize plynu a kontroly zařízení v pravidelných lhůtách. Ty jste povinni podle vyhlášky 85/1978 Sb. dodržovat. Pro informaci, tato lhůta je tříletá. Ovšem kromě výše zmiňované se provádí také kontrola při instalování zařízení nových, v případě, že je zařízení mimo provoz déle než půl roku, po jakémkoli zásahu na něm nebo přestávce ve fungování z důvodu poruchy nebo nehody.

Mimo revizí existuje také povinnost pravidelných servisních kontrol, které musí být prováděny každý rok. Nevztahuje se to na rok, ve kterém probíhá výše zmiňovaná revize.

Revize plynu – jak se provádí

Revizi plynu, přesněji řečeno plynových zařízení musí provádět vždy pracovník, který je kvalifikovaný s platným osvědčením od inspektorátu TIČR. Každé takové osvědčení musí obsahovat druh způsobilosti a její rozsah, neboť někteří technici mají rozsah na všechny skupiny, na jiné se vztahují pouze některé. Samotná revize probíhá tak, že pověřený technik prohlédne dané plynové zařízení, provede kontrolu jeho funkcí, prověří funkčnost větrání a odtahových systémů a nesmí chybět ani kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého. Po ukončení revize obdržíte tzv. revizní zprávu, kterou je potřeba pečlivě uschovat, neboť vám bude sloužit jako doklad pro případnou kontrolu.

Tato revizní zpráva má samozřejmě své povinné náležitosti. Musí v ní být obsaženy údaje o měření daného zařízení, uvedeny zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění. Chybět nesmí přesné datum, místo a rozsah kontroly, včetně údajů o pracovníkovi, který ji prováděl. Konkrétně je to jméno, příjmení a jeho podpis.

Revizní technik – rozsah osvědčení

Revizní technik může mít osvědčení na několik určených skupin. První z nich je A1, což jsou zařízení pro výrobu a úpravu plynových paliv, dále A2, zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů, další skupinou je C1, ta se vztahuje na zařízení pro plnění nádoby plyny, tlakové stanice a plynná paliva, následuje C2, což jsou zařízení pro plnění nádob plyny a talkové stanice na technické plyny. Skupina E1 zahrnuje kompresní stanice plynu, E2 regulační stanice plynu, dále F1 domovní rozvody na plyny, F2 průmyslové plynovody na plynná paliva s výjimkou propanu, butan a jejich směsí, F3 NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn, F4 VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn, F5 je skupina NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a směsi propanu a butanu a F6 rozvody technických plynů. Skupiny G1 zahrnuje spotřebiče s výkonem pod 50 KW na plynná paliva, G2 plynové kotle s výkonem 50KW a více a G3 je pece a průmyslová tepelná zařízení na plyn.

Pravidelné revize – proč je nepodceňovat

Revize plynu, resp. plynových zařízení by lidé rozhodně neměli opomíjet a podceňovat, neboť mimo jiné se jedná také o zákonnou povinnost. V případě, že k vám přijde kontrola a vy se nebudete moci prokázat platnou revizní zprávou, která bude mít pořádku všechny náležitosti, automaticky vás čeká pokuta.

Toto ovšem není to jediné a hlavní riziko, které vám hrozí, budete-li nezodpovědní. Hlavním faktorem je hrozba otravy plynem, konkrétně oxidem uhelnatým, pokud nebude vaše zařízení v pořádku. Toto riziko stoupá především u starých kotlů nebo karem a ničím vyjímečným nejsou ani situace, kdy lidé na otravu plynem umírají. Zcela jistě jste o těchto případech již slyšeli v souvislosti právě se starými karmami.

Vypukne-li požár ve vašem domě z důvodu úniku plynu a následně je zjištěno, že nevlastníte platnou revizi, počítejte s pokutou v řádech desítek tisíc korun.

Další základní revize

Mimo výše zmiňované revize plynu byste ve své domácnosti měli zajistit také další revize. Ty základní si nyní společně přiblížíme, pro váš lepší přehled.

–        Revize a kontroly elektrických zařízení: Na veškerá elektrická zařízení se vztahuje povinnost, aby byla před svým zprovozněním prověřena kvalifikovaným odborníkem, a dále také během následného provozu je potřeba dbát na pravidelné revize. To, jak často je kontrola v konkrétním prostoru nutná, upravuje norma CSN 331500. Provádět ji musí vždy odborník s patřičným oprávněním, který vám vystaví revizní zprávu. Jen pro představu, bydlíte-li v rodinném domě a ve vašem okolí nejsou zjištěna žádná zvýšená rizika, jako např. extrémně hořlavé látky nebo prašnost, vztahuje se na vás povinnost provedení revize každých 5 let.

–       Kontroly, revize a čištění komínů: U domů se zanedbanými komíny je velké riziko vzniku požárů. Je obecně známo, že právě tuto povinnost lidé velmi často podceňují a zanedbávají, přitom tyto kontroly je nutné provádět jednou ročně. Pouze v případě, že je komín mimo provoz, což musí být označenou cedulkou, nebo se spotřebič odvětrává fasádou, není tato povinnost nutná. Kontrolu musí provést výhradně osoba se živnostenským listem v oboru kominictví.

–       Revize a kontroly hromosvodů: Aby byla zajištěna správná funkce hromosvodu, je i zde důležitá jeho pravidelná kontrola. Její povinnost stanoví zákon a lhůty jsou závislé vždy na stáří konkrétního hromosvodu. U těch, které jsou instalovány před rokem 2009, je lhůta 6 let. V případě že jsou mladší, platí lhůta 4letá.

V kategorii: Domácnost, Jak na to Tags: 

Mohlo by Vás zajímat:

Moderní 5G pro velmi rychlý internet: Domácí meshový systém TP-Link Deco X50-5G Moderní 5G pro velmi rychlý internet: Domácí meshový systém TP-Link Deco X50-5G
Cesta osobního i profesního růstu Cesta osobního i profesního růstu
Jak si doma připravit dokonalý šálek kávy? Jak si doma připravit dokonalý šálek kávy?
Levná dovolená v Bulharsku Levná dovolená v Bulharsku

Přidat komentář

Odeslat komentář

© 2023 ExtraŽivot.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření jakéhokoliv obsahu bez povolení je zakázáno. XHTML / CSS Valid.
Design Theme Junkie.