Školní zralost dítěte

školák1

Zápis do školy. Rodiče budoucích prvňáčků ten velký den prožívají s napětím. Paní učitelky v mateřské školce předškoláky na zápis pilně připravují. Většinou bývají zápisy v únoru či březnu a děti se na ten den, kdy si vyzkoušejí nanečisto, jaké to je být školákem, moc těší. V České republice je dle zákona povinné zahájení školní docházky pro děti, které dovrší 6 let do 31.8. Každé dítě je ale individualita a nemusí být pro nástup do školy ještě zralé a připravené. Pokud si rodiče nebo paní učitelky v MŠ nejsou jisti, je nutné požádat o vyšetření v poradenském zařízení, které posoudí případný odklad školní docházky. Počet odkladů školní docházky každoročně stoupá. Týkají se hlavně chlapců, kteří „dozrávají“ většinou později než dívky. K odkladu rodiče potřebují dle platné legislativy doporučení od poradenského zařízení a dětského lékaře. Teprve toto doporučení mohou sloužit jako podklad pro ředitelství školy k odkladu školní docházky.

Druhým případem jsou děti, které jsou ve svém vývoji tzv. „dopředu“, jejich schopnosti jsou rozvinuty nad rámec jejich věku a rodiče si myslí, že další rok v MŠ by jejich dítěti již nic nedal, nudily by se a nástup do školy by pro ně byl lepší variantou. Zákon umožňuje předčasné zahájení školní docházky dětem, které dovrší 6 let do konce kalendářního roku. Pokud chce rodič, aby dítě nastoupilo o rok dříve, než mu dle věku náleží, tak musí předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, je-li dítě narozeno od září do konce prosince. Je-li narozeno až od ledna do konce června, musí mít rodič doporučující vyjádření nejen od školského poradenského zařízení, ale i od odborného lékaře.

Pokud si rodiče nejsou jisti, jak na tom jejich dítě je ve srovnání s ostatními dětmi, mají pochybnosti o jejich zralosti, doporučuji:

  • prodiskutovat to s paní učitelkou MŠ
  • konzultace  v pedagogicko-psychologické poradně

abeceda

Co všechno je třeba posoudit k posouzení školní zralosti předškoláka?

1. Tělesná vyspělost a zdraví

Děti předčasně narozené mohou mít opožděný vývoj. Děti s větší mírou nemocnosti by musely mnoho učiva dohánět s rodiči.

2. Motorická obratnost

Měla by být dostatečně rozvinutá jemná i hrubá motorika.

hrubá motorika – běh, skok, hra s míčem, koordinace pohybů.

jemná motorika – koordinace pohybu ruky, zájem o kresbu, správný úchop tužky, práce s plastelínou, nůžkami.

3. Řeč

Předpokladem zahájení školní docházky je srozumitelná výslovnost, vada výslovnosti jedné či dvou hlásek však nejsou vždy nutně předpokladem odložení docházky, je nutné se však poradit s odborníkem. Dále je třeba dostatečně rozvinutá slovní zásoba, dítě by mělo být schopno mluvit v rozvinutých větách.

4. Pozornost a pracovní návyky

Dítě by mělo být schopné vydržet pracovat 10 – 15 minut, zůstat u úkolu a dokončit ho i v případě, že ho to příliš nebaví.

5. Rozumové předpoklady

Do této oblasti patří zejména vědomosti, znalosti, intelektové schopnosti. Dítě by mělo zvládnout pojmenovat věci běžné potřeby, zvířata, barvy, základní geometrické tvary, chápat posloupnost dnů, základní pojmy týkající se času, orientovat se v prostoru (nahoře, dole, vlevo). Počítat do 10, sčítat a odčítat do 5.

6. Emoční zralost, sociální zralost, samostatnost

Dítě je schopno odloučit se bez výraznějších obtíží od rodičů, pracovat samostatně bez jejich přítomnosti, začlenit se do kolektivu vrstevníků, navazovat komunikaci. V oblasti sebeobsluhy a samostatnosti by dítě mělo být schopno samo se obléknout a obout, zvládne základní osobní hygienu či po sobě uklidí.

Většina dětí se do školy těší, i když jsou samozřejmě i výjimky. Šestileté dítě se vyvíjí velmi rychle, co nezvládne v době zápisu do školy, může zvládnout již o dva měsíce později. Každé dítě je individuální a čas věnovaný vašemu potomkovi je jistě důležitým předpokladem k úspěšnému zahájení školní docházky.

Foto: Freedigitalphotos.net

V kategorii: Rodina Tags: , , ,

Mohlo by Vás zajímat:

Druhy kávy a největší producenti Druhy kávy a největší producenti
Dovolená na Kubě Dovolená na Kubě
Kvalitní zubař v Praze Kvalitní zubař v Praze
Útulný domov pomocí bytového textilu Útulný domov pomocí bytového textilu

Přidat komentář

Odeslat komentář

© 3028 ExtraŽivot.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření jakéhokoliv obsahu bez povolení je zakázáno. XHTML / CSS Valid.
Design Theme Junkie.