Rok 2013 přinesl rekordních 19 165 osobních bankrotů

Peníze - ilustrační foto, fotobanka Pixmac

Peníze – ilustrační foto, fotobanka Pixmac

Rok 2008 přinesl do ČR velkou novinku v podobě možnosti vyhlásit osobní bankrot. Pro mnohé dlužníky je to jediná cesta, jak splatit alespoň část svého dluhu a začít poté další život s „čistým štítem“.

Jak se institut osobních bankrotů u nás ujal?

Od ledna 2008, kdy s poprvé objevila možnost podat návrh na vyhlášení osobního bankrotu, bylo podáno těchto návrhů celkem 84 000. Vyhlášeno jich bylo více než 57 000. „Přes rychlý počáteční růst osobních bankrotů se jejich dynamika v posledním roce výrazně snížila,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Za pozitivní můžeme považovat trend k poklesu odmítnutých a zamítnutých návrhů. Lze z toho totiž vyvodit, že lidé se postupně začínají v otázkách osobního bankrotu orientovat a učí se s ním pracovat v situaci, kdy se dostanou do velmi obtížného finančního stavu.

V právě uplynulém roce 2013 přibylo do statistiky osobních bankrotů 19 165. Je to rekordní počet. Číslo vyhlášených osobních bankrotů je v roce 2013 o 13 % vyšší než v roce předchozím. I tak byl ale nárůst nižší než v letech předchozích.

Peníze - ilustrační foto, fotobanka Pixmac

Peníze – ilustrační foto, fotobanka Pixmac

Co musí vlastně splňovat dlužník (fyzická osoba), aby mohla řešit svou situaci podáním návrhu na vyhlášení osobního bankrotu?

Podle insolventního zákona musí taková osoba naplňovat zákonem požadované znaky úpadku. K nim patří: musí dlužit nejméně dvěma věřitelům, musí mít peněžité závazky, s jejichž úhradou je více než 30 dnů v prodlení po splatnost a současně se musí nacházet v platební neschopnosti. Platební neschopnost můžeme chápat tak, že tato osoba není schopna své závazky řádně plnit. Zákon přesně definuje, co se skrývá pod pojmem „není schopna své závazky řádně plnit“ i další podrobnosti, např. upřesňuje pojem „nepoctivý záměr osobního bankrotu“.

Rok 2013 v číslech

V průběhu roku 2013 bylo podáno celkem 26 169 návrhů na osobní bankrot. 17 % z nich bylo odmítnuto z důvodu formálních nedostatků, 0,4 % soud zamítl z důvodu nesplnění podmínek pro vyhlášení osobního bankrotu žadatelem.

Největší počet bankrotů bylo v roce 2013 vyhlášeno ve Středočeském kraji, kde se jejich počet na konci prosince zastavil na čísle 2 425. Nejméně osob vyhlásilo bankrot mezi lednem – prosincem 2013 v kraji Vysočina – pouze 560. Nejvyšší nárůst v počtu vyhlášených osobních bankrotů zaznamenal v minulém roce Jihomoravský kraj. Jejich počet vzrostl o více než dvojnásobek (přesně o 60 %). Ve třech krajích se loni počet vyhlášených osobních bankrotů snížil. Největší pokles zaznamenali v Plzeňském kraji – 22 %.

Kromě osobních bankrotů se do problémů i loni dostávaly i obchodní společnosti. Ty vyhlásily v roce 2013 o 36 bankrotů více než v roce 2012, celkem 1 379 bankrotů obchodních společností. Vyhlášeno bylo také 4 417 bankrotů fyzických osob podnikatelů, což je o 2 049 bankrotů více než předloni. Na 80 % bankrotů se uskutečnilo formou oddlužení.

Vždycky nejspíše budou ve společnosti lidé, kteří se z nějakého důvodu dostanou do svízelné finanční situace. Někdy je to vinou nešťastné souhry okolností, často je ale na vině spíše nerozvážné zadlužování se, pořizování si věcí, které až tak nutně nejsou k životu potřeba. Doufejme, že takových lidí bude stále méně a méně. Dnešní doba vyžaduje rozvážné hospodaření s finančními prostředky a velmi pečlivé promýšlení si, zda je právě na tu či onu věc půjčka nutná. Možná se raději bez pořízení dané věci obejdu a budu žít spokojenější život bez hrozby pádu do dluhové spirály. Východ z ní vždycky bolí a vždycky poznamená život jedince na velmi dlouhou dobu.

V kategorii: Zajímavosti

Mohlo by Vás zajímat:

Druhy kávy a největší producenti Druhy kávy a největší producenti
Dovolená na Kubě Dovolená na Kubě
Kvalitní zubař v Praze Kvalitní zubař v Praze
Útulný domov pomocí bytového textilu Útulný domov pomocí bytového textilu

Přidat komentář

Odeslat komentář

© 2019 ExtraŽivot.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření jakéhokoliv obsahu bez povolení je zakázáno. XHTML / CSS Valid.
Design Theme Junkie.