Novinky v soukromém právu

Každou chvíli dochází k nejrůznějším úpravám v zákonech. Z toho důvodu bývá docela komplikované se v celém systému zorientovat. Od ledna roku 2014 nám nová úprava soukromého práva přinese nespočet změn také v oblasti smluvního práva. Mezi velmi zajímavou novinku patří také to, že již budou v platnosti i takové smluvní dokumenty, které budou obsahovat malé chybičky. Tato nová legislativa odsunuje do pozadí nynější duplicitu úpravy závazkových vztahů a nahrazuje dosavadní občanský a obchodní zákoník. Předtím tyhle úpravy figurovaly bok po boku, což umožňovalo třeba dvě odlišné úpravy smlouvy o dílo anebo kupní smlouvy. Nyní kodex konečně zavedl jednotnou úpravu smluv, což nejvíce kvitují v praxi.

Nově mají smluvní strany daleko více prostorů při sjednávání smluv a také více způsobů, jakými si mohou své vzájemné vztahy upravit. Oproti předchozí úpravě se preferuje nové právo tzv. relativní neplatnosti před neplatností absolutní. Až do téhle chvíle se smluvní dokument dal považovat za neplatný jedině proto, že se v něm nacházely malé formální chyby. Díky této nové úpravě způsobí tato menší chyba jen neplatnost relativní, proti které se lze samozřejmě odvolat, pokud tak neučiníte, bude smlouva i nadále platit. Absolutní neplatnost se tedy už bude týkat pouze takových případů, kdy právní jednání není v souladu s dobrými zvyky, narušuje veřejný pořádek či je přímo v rozporu se zákonem. Již by tedy nemělo docházet k tomu, že smlouva bude neplatná kvůli nějakým maličkostem. Předešlá úprava považovala za chybu i to, když se při pronajímání pozemku některý faktor stanovil nepřesně, anebo pokud se vše nepodložilo plánem. Nový občanský zákoník umožňuje tuhle eventuální situaci dodatečně vyřešit, aniž by se muselo jednat o jakýsi dodatek ke smlouvě. Úplně stačí, zda se daný krok mezi smluvními stranami objasní. Avšak buďte obezřetní v případě, že sepisujete smlouvu o dílo. Tento druh se týká vyrobení nějaké věci, opravy nebo úpravy věci. Může tak jít o stavbu nového domu, výrobu nábytku na míru anebo opravu auta. Spotřebitelé si teď musí zařídit záruční dobu, jelikož ta už nepatří mezi náležitosti smlouvy o dílo. V novém občanském zákoníku zůstává jen nárok na oznámení skrytých vad, které vznikly v době předání stavby či předmětu. Z předešlého občanského zákoníku vyplývalo, že ve vztazích spotřebitel a podnikatel byly určený příslušné základní lhůty, které se za některých okolností ještě modifikovaly zvláštními předpisy.

Celkem nepříjemná situace může nastat též pro lidi, kteří jsou zvyklí pořizovat si věci v různých bazarech, kde běžně přijdeme do styku s prodejem ukradených předmětů. Nová úprava bude daleko výhodnější pro okradeného člověka, který požaduje vrácení svého majetku. Jakmile si někdo i třeba nevědomky koupí odcizenou věc a skutečný vlastník prokáže její krádež či ztrátu do tří let od chvíle, kdy k odcizení anebo ztrátě došlo, kupující je povinen onu věc vrátit tomuto původnímu majiteli. Nový občanský zákoník též zavádí pravidla smlouvy, kdy její obsah do určité míry určuje jedna ze stran, aniž by ta druhá, slabší strana, měla alespoň reálnou šanci obsah smlouvy nějakým způsobem změnit. Například se jedná o smlouvy s pojišťovnou nebo bankovní institucí. Nově nebudou v platnosti třeba doložky, které lze přečíst pouze s velkým úsilím, anebo které jsou pro někoho nesrozumitelné, dále když způsobí slabší straně újmu, či pokud druhá strana nedokáže, že byly slabší straně všechny zmíněné doložky dostatečně vysvětleny. Neplatná bude i taková doložka, jež se pro druhou stranu jeví jako zvlášť nevýhodná a nemusí pro to existovat ani rozumné zdůvodnění.

V kategorii: Finance, Zajímavosti Tags: ,

Mohlo by Vás zajímat:

Papoušek je nejvtipnějším společníkem. Pro začínající chovatele jsou však vhodné jen některé druhy Papoušek je nejvtipnějším společníkem. Pro začínající chovatele jsou však vhodné jen některé druhy
Matka jako ohrožený druh Matka jako ohrožený druh
Co to je krabičková dieta Co to je krabičková dieta
Zimní romantika? Hrady Karlštejn a Křivoklát lákají na mši i adventní jarmark Zimní romantika? Hrady Karlštejn a Křivoklát lákají na mši i adventní jarmark

Přidat komentář

Odeslat komentář

© 2020 ExtraŽivot.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření jakéhokoliv obsahu bez povolení je zakázáno. XHTML / CSS Valid.
Design Theme Junkie.