Čeští studenti nerozumí souvislostem, učivo se biflují

studentsPrávě probíhá období zkouškového na vysokých školách a studenti prvních ročníků jsou zoufalí. Učiva je hodně, času mnoho nezbývá, jsou pod tlakem a látku nezvládají. Na vině je české školství, které neučí své studenty jak se správně a efektivně učit. Stále poměrně vysoký počet českých pedagogů od svých studentů vyžaduje pouze nabiflovaná fakta, nikoliv porozumění a uspořádané vědomosti zařazené do souvislostí.

Podle průzkumu na českých základních a středních školách probíhá výuka ve většině předmětů skoro stejně. Profesor přednáší svůj výklad, studenti si píší poznámky, po dobrání látky proběhne krátké opakování a napíše se test. Po testu se začne probírat nová látka. Tento postup studenty vede k biflování se informací, kdy vědomosti ukládají pouze do krátkodobé paměti, a po napsání testu dané učivo okamžitě zapomínají. Stále poměrně velký počet pedagogů v našem školství tento systém zastává. Samozřejmě se najdou světlé výjimky, ale stereotyp výše uvedeného postupu u většiny pedagogů přetrvává.

V zahraničí mají studenti možnost konzultace s lektory komunikace, psychology či pedagogickými pracovníky, kteří radí žákům jak se správně učit. V českém školství tento trend ještě není moc zavedený a na výsledcích žáků je to vidět. Mnozí studenti nedokážou naučenou látku interpretovat vlastními slovy, či o naučeném tématu vést smysluplnou diskuzi. Většina jich má také problémy s porozuměním učiva, proto se radši uchýlí k memorizaci dané látky, aniž by si osvojili potřebné souvislosti, které by jim s chápáním učiva pomohly. A právě učení se látky nazpaměť vede k nevyužívání a nerozvíjení logického myšlení, které je pro budoucí život mnohdy mnohem důležitější, než pouze znát fakta.

Psychologové se shodují, že nejdůležitější je zapojit do procesu učení co nejvíce smyslů. To studentům pomůže si látku ucelit, roztřídit a uložit do dlouhodobé paměti. Je proto vhodné využívat vícero způsobů, jak danou látku učit. Nezůstávat pouze u teorie, ale nutit studenty k aktivitě, aby byli schopni téma interpretovat vlastními slovy a vést o něm konstruktivní diskuzi. Právě spojování do souvislostí a zařazování témat do širšího kontextu napomáhá zapamatování si látky.

Ovšem nejdůležitějším faktorem při učení je motivace. Studenti se jednoduše odmítnou učit látku, která je nezajímá, anebo je jednoduše nebaví. Toto břemeno bohužel stále zůstává na ramenou pedagogů a jim nezbývá nic jiného, než se snažit výuku dělat co nejzajímavější, aby zájem studentů o získání nových vědomostí vzrostl.

V kategorii: Zajímavosti

Mohlo by Vás zajímat:

Co to je krabičková dieta Co to je krabičková dieta
Zimní romantika? Hrady Karlštejn a Křivoklát lákají na mši i adventní jarmark Zimní romantika? Hrady Karlštejn a Křivoklát lákají na mši i adventní jarmark
Dovolená s dětmi v Resortu Uhorčík *** Dovolená s dětmi v Resortu Uhorčík ***
Krel Central – zelené řešení pro Vaše úspory Krel Central – zelené řešení pro Vaše úspory

Přidat komentář

Odeslat komentář

© 2019 ExtraŽivot.cz. Všechna práva vyhrazena. Šíření jakéhokoliv obsahu bez povolení je zakázáno. XHTML / CSS Valid.
Design Theme Junkie.